Genåbning af restauranten

Vi genåbner bespisning i restauranten torsdag den 29. april kl.17


Vi glæder os at byde jer velkommen i restauranten


I kan bestille bord allerede nu på telefon 55737988

- Husk at når I kommer, skal I have reserveret bord og fremvise coronapas & ID.

- Retningslinjerne der var før nedlukningen er stadig gældende.

Information om

Covid-19

Vi følger kravene fra sundhedsmyndighederne om, at du som gæst fra 16 år og opefter skal fremvise Coronapas.


Du skal medbringe:

Dokumentation for enten en negativ antigentest (også kaldet en hurtigtest ) som ikke er mere end 72 timer gammel eller en negativ PCR-test (dvs. podning i halsen), som ikke er mere end 96 timer gammel ved ankomsten til Restauranten. Dokumentationen skal indeholde den testede persons navn, testtidspunkt samt testresultat.


Vi anbefaler, at du downloader ”Coronapas”- app´en. Bruger du andre former for dokumentation skal ID i form af pas, kørekort, sundhedskort eller lign. fremvises sammen med.


Børn under 16 år er undtaget at vise dokumentation for test. Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en Covid-19-test, eller hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en Covid-19-test, skal du nu kunne fremvise dokumentation.


Fra 1. juli 2021 skal du fremvise dokumentation (ID skal også vises) for, at du er undtaget for test og Coronapas. Den 1. juli træder nye regler nemlig i kraft, så du fremover skal kunne fremvise dokumentation for, at du af sundhedsfaglige årsager er undtaget for Covid-19 test og krav om Coronapas. Det betyder, at du skal henvende sig i Borgerservice, og bede om at få udleveret dokumentation for, at du er fritaget. Vi henviser til Sundhedsministeriet for yderligere information her: Ny ordning for dokumentation, hvis du er undtaget for test og coronapas | Sundhedsministeriet (sum.dk)


For gæster, der er vaccineret, gælder følgende:

Dokumentation for vaccination er gyldig som Coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination


Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt Coronapas.


Hvis man har været smittet med COVID-19, er der ikke et krav om at fremv ise en negativ test. Der skal dog fremvises dokumentation for en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 8 måneder, inden dit besøg i restauranten.

Sushi Menu

Vi har også frisk Sushi Menu til take away nu!

JUNI

Konkurrence

Deltag vores konkurrence om at vinde 2 x Juni menu på Facebook.